• Özgeçmiş
 • Mesleki Eğitimler

Mesleki Eğitimler

 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü Grup Psikoterapisi Eğitimi - 1999 - 350 saat
 • Ayna Danışmanlık Bireysel Görüşme Teknikleri - 2004 - 98 saat
 • Ayna Danışmanlık Oyun Terapisi - 2005 - 20 saat
 • Nisan Danışmalık Non-Direktif Oyun Terapisi - 2009 - 20 saat
 • Bahçeşehir Ünv.-Nevin Dölek Çözüm Odaklı Kısa Terapi - 2007- 20 saat
 • Türk Psikologlar Derneği Wisc-R Zihinsel Beceri Testi - 2005 - 54 saat
 • Rorschach Proj. Testler Der. Wisc-R Klinik Yorumu - 2009 - 15 saat
 • Rorschach Proj.Testler Der. Çocuk Rorschach-CAT-TAT - 2009 - 2 yıl
 • Türk Psikologlar Derneği Çocuk Değerlendirme Eğitimi - 2007 - 32 saat
 • Türk Psikologlar Derneği Denver Gelişim Testi - 2005 - 16 saat
 • Bakış Danışmanlık ve Eğitim Terapötik Kartlarla Çalışma - 2005 - 8 saat
 • Doç.Dr.Nilüfer Darıca Okul Öncesi Eğitim Danış. - 1998 - 1 yıl
 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü Bireysel Psikodrama - 2002 - 1 ay
 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü Çocuk Psikodraması - 2001 - 1 ay
 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü Terapötik Sosyometri - 2002 - 26 saat
 • IPI - Neşe Karabekir Aile Ağacı-Genososyogram - 2002 - 2 gün
 • IPI - Kate Hudgins ve Ekibi Therapeutic Spiral Model - 2000 - 2 gün
 • TPD - Füsun Aygölü Nondirek. ve Kogn. Oyun Terapisi - 2001 - 12saat
 • TPD - İrem Bray Sistemik Bakış ve Naratif Yaklş. - 2003 - 12 saat
 • TPD - Murat Dokur Kısa Psikoterapi - 2003 - 1 gün
 • İTÜ Afet Yönetim Merkezi Afet Yönetim ve Planlama - 2002 - 1 ay
 • Türk Psikologlar Derneği Sistemik Bakış ve Naratif Ya. - 2003 - 12 saat
 • Türk Psikologlar Derneği Kısa Psikoterapi - 2003 - 6 saat
 • Türk Psikologlar Derneği Bilişsel Gelişim Kuramları - 2003 - 6 saat
 • Yard.Doç Dr.Hale Aksuna Gelişimsel Konuşma Boz. - 2006 - 10 saat
 • Yöret - Semai Tuzcuoğlu Rehberlik Uygulamaları - 2002 - 8 saat
 • Yöret Vakfı - Veli Duyan Aile Çalışmarı - 2005 - 8 saat
 • Yöret Vakfı Hiperaktivite - 2003 - 6 saat
 • Atila Turgay Hiperaktivite - 2004 - 4 saat
 • Yard.Doç.Dr.Nevin Eracar Terapide Sanatın Kullanımı - 1998 - 6 saat
 • Oktay Aydın Çocukların Sınıf İçi Dav.Yön. - 2008 - 8 saat
 • Oktay Aydın Zor Velilerle Çalışma - 2008 - 3 saat
 • Davranış Bilimleri Enstitüsü Çoc. Bilişsel Davranışçı Terapi 2009 - 12 saat
 • Neslihan Zabcı Çocuklarda Narsisizim Sorun - 2009 - 2 saat
 • Arka Bahçe-Olcay Güner Çözüm Odaklı Kısa Terapi Süpervizyonu - 2010
 • Nisan Danışmanlık-Filiz Çetin Çocuk Merkezli Terapi Süpervizyonu - 2011

Nihal AYILDIZ - PSİKOLOG


1987 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 1990 yılından bu güne çeşitli resmi ve özel anaokullarında çocuk psikoloğu ve yönetici olarak görev yapmıştır.

0-12 yaş arası çocuk ve ailelerle çalışmakta ve Çalışmarında ağırlıklı olarak Çocuk Merkezli Nondirektif Oyun Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Filial Terapi ve Psikodrama temelli grup terapisi yaklaşımlarını kullanmaktadır.

IPI - Z.Moreno Psikodrama Enstitüsünde 350 saatlik Temel Psikodrama-Grup Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çözüm Odaklı Terapi eğitimi ve süpervizyon, teori, uygulama ve süpervizyonu içeren Çocuk Merkezli Nondirektif Oyun Terapisi ve Filial Terapi eğitimleri almıştır.

0-12 yaşa yönelik projektif, gelişimsel ve zihinsel süreçleri ölçmeye yarayan bir çok testi uygulama; Wisc-R, Rorschach, CAT ve TAT testlerini uygulama ve analitik yorumlama becerisine sahiptir.

2010 yılında özel bir danışmanlık merkezinde çocuk ve ailelerle; değerlendirme, test uygulamaları, danışmanlık ve terapi Çalışmarına başlamış olup, aralık 2011 tarihinden itibaren Çalışmarına Değişim Terapi Merkezi’nde devam etmektedir.

0-12 yaş çocuk ve ailelerine yönelik bireysel terapi, oyun ve grup terapileri yapmakta, danışmanlık hizmeti ve eğitimler vermekte, test uygulamaları yapmaktadır.