• Çalışma Alanları
 • 0-6 Yaş
 • 6-12 Yaş
 • Anne Babalara Yönelik
 • Eğitim-Seminer

Çalışma Alanları


 • 0-12 Yaş Çocuk ve Ailelere Yönelik
 • Tanıma
 • Değerlendirme
 • Geliştirme
 • İzleme
 • Sorun Çözme
 • Davranış Değiştirme
 • İlişki Düzenleme ve
 • Kendini Geliştirme

0-6 YAŞ

 • Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
 • Temel Alışkanlıkları Kazanma
 • Duygusal ve Davranışsal Sorunlar
 • Klinik Değerlendirme

6-12 YAŞ

 • Gelişimin Değerlendirilmesi
 • Okul Olgunluğunu Değerlendirme
 • Duygusal ve Davranışsal Sorunlar
 • Grup Çalışmarı

ANNE - BABA

 • Çocuklarının;
  Psikolojik / ruhsal gelişimleriyle ilgili, Duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlarıyla ilgili, Eğitim ve disiplin sorunlarıyla ilgili, Dönemsel krizlerle ilgili anne-babaların desteklenmesi
 • Anne baba olmanın yarattığı sorunlar
 • Anna -Baba Grup Çalışmarı (Paylaşım ve Etkileşim Grupları)

EĞİTİM – SEMİNER

 • Çocuklarınızla İletişim Kurma Becerilerini Geliştirme
  Çocuklarınızın Sosyal ve Duygusal Gelişimine Destek Olma
  2-6 Yaş Arasındaki Çocuğunuzu Anlayabilme
  Çocuklar Disiplini Sever – Çocuklarınıza Sınır Koyabilme
  Çocuklarınız İçin Nasıl Bir Anne-Babasınız?
  Çocuklarınıza Arkadaş Değil Anne-Baba Olabilmek
  Özgüveni Yüksek Çocuklar Yetiştirebilmek
  Çocuğunuzla Başedebilme Becerilerinizi Geliştirme
  Çocuğunuzun Eğitimini Desteklemekle, Müdahale Arasındaki İnce Çizgi
 • Eğitim Kurumlarına Yönelik
  Kuruma Yönelik Öğretmenlerin Kaynaştırılması Amacıyla Yapılabilecek Grup Çalışmarı
  Çalışanlar Arasında Oluşabilecek Çatışmaları Çözmek Amacıyla Yapılabilecek Grup Çalışmarı
 • Alanda Çalışanlara Yönelik
  Anaokulunda çalışan Psikolog, Pedagog ve Psikolojik Danışman’lara yönelik süpervizyon
 • Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik
  Çocuklarla İletişim Kurma Becerilerini Geliştirme
  Oryantasyon Dönemi Becerileri
  Okula Uyum Sürecindeki Çocuklarla Çalışma Becerisi Geliştirme
  Çocuklara Sınır Koyabilme Becerilerini Geliştirme
  Zor Çocuklarla Başedebilme
  Zor Ailelerle Çalışma
  Sınıf Yönetimi