%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="calisma_sistemi2.aspx.cs" Inherits="calisma_sistemi2" %> Nihal Akyıldız
 • Çalışma Sistemi
 • İlkeler
 • Danışmanlık Süreci
 • Gelmeden Önce

Çalışma Sistemi

 • Değişim Psikolojik Danışma Merkezi’nde hafta içi her gün ve cumartesi günü 9.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 • Görüşmeler 50 dakikadır. İlk görüşme 90 dakikaya kadar uzayabilir.
 • Çalışmarın aksamaması için, belirlenen gün ve saatte, randevuya gecikmeden gelmek çok önemlidir. Gecikmeden ötürü kaçırılan süre, görüşmenin sonuna eklenememektedir.
 • Her seans ücretlidir.
 • Ödemeler her görüşmenin sonunda nakit olarak alınır.
 • Randevu değiştirme ve iptallerinin en az 24 saat önceden bildirilmesi gerekir.
 • Aynı gün iptal edilen veya nedensiz gelinmeyen randevular yapılmış sayılır ve -bütün dünyada olduğu gibi- ücreti talep edilir.
 • İlk görüşme; özel istisnalar dışında (cinsel istismar, kayıp, boşanma, hastalık) çocuk ve aileyle birlikte yapılır.

İlkeler

 • Danışanla terapist arasındaki ilişkide GİZLİLİK İLKESİ esastır. Danışanın bilgisi ve onayı olmadan hakkındaki bilgiler kimseyle paylaşılamaz.
 • Danışan; din, cinsiyet ve kültürel değerleriyle ilgili önyargı ve ayrımcılık yapılmadan koşulsuz kabul edilir.
 • Danışana ait bilgiler ve değerlendirmeler okul, doktor,resmi makam vb. gibi diğer kurumlardan talep geldiğinde, ancak danışanın bilgisi ve izni dahilinde paylaşılabilir.
 • Danışan gerekli görülen durumlarda ilgili kurum ve kişilere (psikiyatrist, nörolog, vb.) yönlendirilir.
 • Çocuklarla yapılan değerlendirme görüşmeleri ile ilgili bilgiler, aileyle; belirlenecek ayrı bir görüşmede paylaşılır.

Danışmalık Süreci

 • Arayıp, randevu istediğinizde; tarihi belirledikten sonra kısaca sorununuz hakkında bilgi alınır.
 • İlk görüşme çok önemlidir. Hakkınızda ön bilgilerin tamamlandığı, başvurma nedeninizin belirlendiği, soru ve sorunlarınızın tartışıldığı, 90 dakikaya kadar uzayabilen bir görüşmedir.
 • Nadir de olsa; bu ilk görüşme sırasında, çocuğu, anneyi ve babayı tanıma, soru veya sorunu anlama, gözlem yapma, gözlem bulgularımızı paylaşma ve önerilerimizi sunma fırsatını buluruz. Böylece; çalışmamız tek seansta tamamlanmış olur. Belki bir izleme görüşmesine gerek olur veya olmaz.
 • Genellikle; ilk görüşmeden sonra; 2 veya 3 seans duygusal ve akademik olarak çocuğu tanıma amaçlı, çocukla çalışmak; gözlem, bazı test ve uygulamalar yapmak gerekir.

  Bu süreç içinde, ailenin onayı alınarak, okul ve gerekli kurumlardan ek bilgi de alınabilir. İhtiyaç durumunda genel sağlık durumu ile ilgili tıbbi, nörolojik ve psikiyatrik muayene istenebilir.

  Gözlem ve testlerle tanıma ve değerlendirme Çalışmarı yapıldıktan sonra; ayrı bir seansta çocuk ve aile bulgular hakkında bilgilendirilir, önerilerde bulunulur ve çözüm önerileri tartışılır.

  Durumu takip etmek için belli bir süre sonrası için izleme görüşmeleri yapılabilir.
 • Bazen de, ilk görüşme uzun bir çalışmanın sadece başlangıcını oluşturur.

  Sorunun tanımlanamadığı veya karmaşık olduğu, birden fazla çözümlenecek sorunun bulunduğu veya görüş ayrılıklarının yoğun olduğu durumlarda, çalışma genellikle tek görüşme ile sınırlı kalamaz.

  Değerlendirme seansları sonrasında soruna göre; Eğitim Danışmanlığı / Pedagojik Yönlendirme/ Bireysel Çalışma/ Grup Çalışması/ Oyun terapisi/ Psikoterapi gibi yöntemlerden hangisinin uygun olduğu, hangi uzmanla yapılması gerektiği ve süresi belirlenir.

  Bu; en az 6 ay olmak üzere uzun soluklu bir çalışmadır. Bu uzun soluklu Çalışmarda belli dönemlerde aile görüşmeye alınarak; süreçle ilgili paylaşımlar yapılır.

  Bu uzun çalışma sonunda tekrar bir değerlendirme yapılır, yeni öneriler paylaşılır, gerek görüldüğünde bir izleme çalışması planlanır.
 • İster bireysel, ister grup, ister kısa veya uzun süreli olsun; alınan hizmetin yararlı olması ve terapide değişim hızı pek çok etmene bağlıdır.

  Sorunun niteliği, çocuğun bireysel özellikleri, aile içi dinamikler, çevresel özellikler, çalışmaya ve terapiye tutarlı devamlılık ve ailenin işbirliği içinde olması; gelişimi ve değişimi etkileyen en önemli etmenlerdir.

Gelmeden Önce

Genellikle anne-babalar; psikolojik yardım alma konusunu çocuklarına anlatmakta güçlük çekerler. Çocuğunuzu getirmeden bir gün önce; şuna benzer şeyler söyleyebilirsiniz.

 • 3-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA

"Biliyorsun Ayşe/Ali; "okula gitmekten korkuyorsun", "karanlıktan korkuyorsun", "arkadaş ilişkilerinde sorun yaşıyorsun" ...... gibi; sıkıntı yaşadığınız, somut nedeninizi söyleyin.

"Bu konuyla ilgili; baban, ben ve sen hep birlikte yardım almak istiyoruz"

"Çocuklara ve ailelere sorun çözmede yardım eden, bunları seninle konuşabilecek, çocukların sıkıntılarını dinleyen biri var. Yarın ona gideceğiz."

Çocukların; psikolog, pedagog gibi terimlerle ilgili olumsuz çağrışımları olabilir. O nedenle "sıkıntıları dinleyen biri" deyimini kullanmanız daha uygundur. Başvurma nedeninizin; onu şikayet etmek değil, hep birlikte gerekli değişimleri sağlayacak yardımı almak olduğunu belirtin. Bir kaç günden daha erken ya da tam kapıdan çıkarken de söylemeyin. Yetişkinleri ilgilendiren konular (boşanma gibi) ve bazı özel durumlar hariç (cinsel taciz, evlat edinme gibi) ilk görüşme randevusuna anne-baba ve çocuk; birlikte gelinmesi en uygunudur.